தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

செங்கைப் பொதுவன்

தலைவாயில் செல்க
உறுப்பினர் எண்:10016
பெயர் :செங்கைப் பொதுவன்
நாடு :சென்னை - தமிழ்நாடு
தொலைபேசி :உறுப்பினர் மறைத்துள்ளார்
மின் அஞ்சல் :உறுப்பினர் மறைத்துள்ளார்
கல்வி நிறுவனம் : கொடுக்கபடவில்லை
விவரம் :
பிறப்பு - திருச்சி மாவட்டம் செங்காட்டுப்பட்டி \ 15-07-1936 பள்ளி ஆசிரியர்\ தமிழ் விரிவுரையாளர் - காசி இந்து பல்கலைக்கழகம்\ தமிழ்நாட்டு வரலாறு பதிப்பாசிரியர் -தமிழ்நாடு அரசு\ தமிழ்நாடு அரசு மாத இதழ் -'தமிழர் விளையாட்டு மடல்' - ஆசிரியர்\ http://ancient1tamil.wordpress.com \ tamiliyam.blogspot.com \